A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND xã ĐăkCấm ban hành quyết định và danh sách kiện toàn các Tổ hòa giải ở cơ sở xã Đăk Cấm và Kiện toàn tuyên truyền viên pháp luật xã Đăk Cấm

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền
địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

Căn cứ Luật hòa giải ở cơ sở ngày 20/6/2013;
Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp
luật;
Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
Căn cứ Nghị định 15/2014/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hòa giải ở cơ sở;
Căn cứ Nghị quyết liên tịch 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN của Chính phủ và Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở;

UBND xã Đăk Cấm đăng tải toàn văn các quyết định và danh sách hoà giải viên, tuyên truyền viên pháp luật như sau:

1. Quyết định số 03/QD-UBND ngày 22/03/2024 Về việc kiện toàn các Tổ hòa giải ở cơ sở xã Đăk Cấm.

2. Quyết định số 11/QD-UBND ngày 06/10/2023 Về việc Kiện toàn tuyên truyền viên pháp luật xã Đăk Cấm.

3. Danh sách hoà giải viên, tuyên truyền viên pháp luật xã Đăk Cấm.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 35
Tháng 06 : 900
Tháng trước : 1.027
Năm 2024 : 2.853