1.Vị trí địa giới

1.1.Vị trí: Xã Đăk Cấm cách trung tâm Thành phố 04 km về hướng Bắc. Trên toàn xã được phân bổ thành 9 thôn (2 thôn ĐB DTTS), với tổng 1.489 hộ/ 6.177 khẩu, hộ DTTS: 246 hộ với 1.257 khẩu, chiếm 20,34% dân số trên toàn xã. 

 1.2. Địa giới

- Phía Đông giáp xã ĐăkBLà;

-Phía Tây giáp xã Vinh Quang, phường Ngô Mây

- Phía Nam giáp phường Duy Tân, phường Trường Chinh.

-Phía Bắc giáp xã Ngọc Réo (huyện Đăk Hà)

2. Diện tích tự nhiên:Tổng diện tích tự nhiên: 4.361,37 ha, trong đó: đất nông nghiệp: 3.807,45 ha, đất phi nông nghiệp: 553,92 ha. 

 Đặc điểm khí hậu: Khí hậu xã Trung Thành mang đặc trưng của khí hậu vùng núi cao, chia làm 2 mùa rõ rệt. Mùa hè nóng, ẩm, mưa nhiều từ tháng 7 đến tháng 10 và chịu ảnh hưởng của gió tây nam (gió Lào) khô nóng từ tháng 4 đến tháng 6. Mùa đông khô, lạnh, ít mưa. Lượng mưa trung bình năm là 1600 - 1.800mm; nhiệt độ bình quân năm là 24o - 25oC, biên độ nhiệt độ ngày đêm giao động từ 4 - 12oC tùy theo mùa; độ ẩm không khí trung bình năm từ 80%. Nhìn chung khí hậu của xã Trung Thành tương đối thuận lợi cho phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp và chăn nuôi nhất là nghề rừng và chăn nuôi đại gia súc.

Tài nguyên rừng: Trung Thành có diện tích rừng các loại: 7287,75ha; Trong đó: Rừng phòng hộ là 287,78ha; rừng đặc dụng có 4284,25ha; rừng sản xuất có 2715,72ha. Rừng sản xuất giao cho hộ gia đình quản lý, rừng đặc dụng và rừng phòng hộ Nhà nước (kiểm lâm) và Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hu quản lý do đó nhận thức của nhân dân được nâng lên nên hầu hết diện tích đất lâm nghiệp của xã đã phủ xanh đất trống đồi núi trọc. Cây lâm nghiệp trên đất rừng sản xuất chủ yếu là cây luồng, đây là cây đem lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững, là cây thế mạnh của xã và của huyện.